SAĞLIK-SEN’DEN DÖNER SERMAYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
21 Şubat 2018, Çarşamba

Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal ARSLAN, döner sermaye sistemi konusunda yazılı bir basın açıklaması düzenledi.

Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal ARSLAN, mevcut döner sermaye sistemi konusunda yazılı bir basın açıklaması düzenledi. Arslan, mevcut döner sermaye sisteminin bu hali ile yamalı bohçaya döndüğünü, artık yepyeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde kapsayan bir döner sermaye sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. “Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılıyor. Mevcut sistemde, maaş, maaşa ek olarak sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkûm edilmiş durumdadır. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığından başka bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır.” diye konuşan Arslan, döner sermaye sistemindeki sorunları şöyle dile getirdi:

“Mevcut döner sermaye sistemi tıkanmış, artık iş göremez hale gelmiştir. İlk çıktığında derde derman olan döner sermaye, şimdi maalesef dönememektedir. Döner sermaye üzerindeki mali yükler artmıştır. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlara ait döner sermaye işletmelerinden 988.416.043 lira maaşları Döner Sermaye bütçesinden ödenen personele, 7.726.602.822 lira hizmet alımı giderlerine, 1.500.160.585 lira yatırım giderlerine, 100 milyon lira eğitim ve araştırma giderlerine, 97.707.467,66 lira stajyer öğrenci giderlerine, 1 milyar 140 milyon lira nöbet ücretlerine, 9.067.496 lira mesleki sigorta giderlerine, 138.896.058 lira ihbar, kıdem tazminatı ve mahkeme vb. giderlerine harcanmıştır. Döner sermaye bütçesinden karşılanan bu harcamaların yanında bazı önemli kesintiler nedeniyle de dağıtılabilir döner sermaye tutar yetersiz kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlara ait döner sermayeli işletmelerde 2016 yılında 287.992.789 lira hazine payı, 1.177.467.122 lira merkez payı, 273.917.889 lira SHÇEK payı tahsil edilmiştir. Bu kesintiler her geçen yıl artarak devam etmektedir.”

“Ayrıca sabit ek ödemelerin de oluşturduğu problemlere değinmek gerekir. Sabit ek ödemenin vergilendirilmesi, döner sermayeye sabit ek ödeme mahsuplaşması, dağıtılabilir döner sermayenin sabit ek ödemelerden etkilenmesi de mevcut döner sermaye sisteminin önemli sorunlardandır.”

“Döner sermaye dağıtımında ayrıca üst yönetimin etkisi (Sağlık Tesisi Döner Sermaye Komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı il sağlık müdürünün onayı ile kesinleşir. (Ek Ödeme Yönetmeliği 8. Madde), döner sermaye komisyonunun etkisi, inceleme komisyonunun etkisi de göz ardı edilmemelidir.”

“Yukarıda saymış olduğumuz sorunlar nedeniyle mevcut döner sermaye sistemi zamana cevap verememektedir. Sağlık-Sen olarak şu çözüm önerilerinin uygulanması gerektiğini yüksek sesle dile getiriyoruz:

 • Dağıtılabilir döner sermaye artırılmalıdır.
 • İl havuzu yanında Ülke havuzu da oluşturulmalıdır.
 • Girişimsel işlem puanı olan hekim ve diş hekimleri için;
  • Puanlar yeniden değerlendirilmeli
  • İşlem süresi,
  • Akademik başarı,
  • Emek yoğunluğu,
  • Risk ve
  • Nöbet gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Optimum hizmet standartları belirlenerek sabit gelirlerin arttırılması ve pozitif, negatif performans kriterleri konulmalı
 • Girişimsel işlem puanı olan ve olmayan personel sistemde birbirinden ayrılmalı
 • Girişimsel işlem puanı olmayan personel için;
  • Yapılan görevin riski,
  • Sağlık tesisinin rolü
  • Çalışılan bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi,
  •  PDC doluluk oranı,
  • Kişinin kadro unvanı gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.”
 • PAYLAŞ :
 • memursen logo
 • sagliksen logo
 • sağlık bakanlığı logo
 • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
 • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo