4/C Tarihe Karışıyor, 4/C’liler Sözleşmeli Oluyor
05 Aralık 2017, Salı

Memur-Sen olarak; kamu personel sisteminin kanayan yarası, kamu hizmetleri zemininde emeğin sömürü sahası olarak gördüğümüz 4/C (geçici personel) uygulamasının sona ermesi ve bu kapsamda istihdam edilen kamu görevlilerinin güvenceli ve kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi hedefimiz kapsamında, yeni bir kazanıma daha imza attık. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bugün yaptığı açıklamayla; Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında imza altına alınan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır”  hükmüyle öngörülen 4/C (geçici personel) statüsündeki kamu görevlilerin 4/B (sözleşmeli personel) statüsüne geçişleri kesinleşmiştir. 

Memur-Sen’in kazanım üreten, çözüm üreten, sorun tüketen sendikacılık birikimi, sendikal dirayeti, sahanın taleplerine dayalı sendikal mücadele pratiği yeni bir kazanım daha üretmiştir. 

4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlisi arkadaşlarımızın mevcut durumda yaşadıkları birçok sorunun giderilmesine, mali ve sosyal haklara ilişkin beklentilerinin gerçekleşmesine, kamuda kadrolu istihdam mücadelemizdeki azim ve kararlılığın yine sonuç ve yeni kazanım üretmesine zemin oluşturacak 4/C’liler sözleşmeli personel statüsüne geçişi; çalışma hayatında, kamu personel sisteminde ve kamu hizmetleri zemininde geçmişten bugüne, kişiden kitleye sorunlar yumağı olan konuların ortak akılla, ortak çalışmayla, sosyal diyalogla, katılımcı anlayışla çözümü konusundaki motivasyonu da artıracaktır. 

3. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer verilmesini sağladığımız 4/C’li personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine ilişkin hüküm, geçmişten o güne ortaya koyduğumuz kadrolu istihdam iradesinin ve teklifinin nihai hedefine dair ısrarımızın toplu sözleşme üzerinden kayıt altına alınmasına da aracılık etmiştir. 

3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi sonrasında ilgili hüküm kapsamında yapılan çalışmalarda, kamu personel sistemini konu edinen platformlarda ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında, 4/C’li personelin mevcut istihdam şeklinden kurtarılması ve geçici personel türünde istihdamın kamuda son  bulması kararını dile getiren Memur-Sen;, 28/11/2017 Salı günü gerçekleştirilen 2017 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konuyu Kurulun gündemine taşımıştır. Söz konusu toplantıda Genel Başkanımız Ali YALÇIN tarafından;  “İki yılı aşkın süredir kamuoyunun gündeminde olan taşeronların kadroya geçirilmesine yönelik çalışmaların olduğunu hatırlatan Yalçın, “İlk itirazımız buraya, taşeronların kadroya geçişine değil kamuda görev yapan 4/B ve 4/C’lilerin, KİT’lerdeki memur işi yapan işçilerin de dâhil olduğu şekilde kadroya geçiş düzenlemesine ihtiyaç var.” ifadeleriyle birlikte “Kadroya geçişle ilgili düzenlemenin özne noktasında kapsamı, gerçekleşme tarihi noktasında iş akış şeması bizimle paylaşılmalı” teklifini sunmuştu. KPDK toplantısında ortaya konan bu yaklaşım çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Genel Başkanımız Ali YALÇIN arasında dün (04/12/2017’de) gerçekleşen görüşmede 4/C’li personelin 4/B statüsüne geçişine ilişkin 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmünün gereğinin yapılmasına yönelik hazırlıkların sonuç noktası değerlendirilmiştir. Söz konusu görüşmede, 4/C’li personelin 4/B statüsünde geçişinin kapsamı, yöntemi ve geçiş yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının niteliği de görüşülen konular arasında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından bugün yaptığı açıklamayla kamuoyuna deklare edilen 4/C statüsündeki personelin 4/B (sözleşmeli personel) statüsüne geçirilmesi hakkından, 4/C kapsamındaki bütün kamu görevlileri yararlanacaktır. Bu noktada TÜİK’te görev yapan 4/C kapsamındaki personel de sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkından faydalanacaktır. Bu geçişle birlikte, TÜİK’te görev yapan 4/C’li personelin de mevcut durumda yaşadığı sorunların büyük bölümü çözüme kavuşmuş olacaktır. 

Kamuda kadrolu istihdamın tek/genel istihdam uygulaması olması, kamu hizmeti sunumunda görev alanların iş güvencesine sahip olması noktasındaki vazgeçilmez hedefimize ulaşma mücadelemizle elde ettiğimiz bu kazanım; Memur-Sen’in hedefe ulaşma ve mücadeleyi sürdürme azmini artıran, kararlılığını kavileştiren bir sonuç olarak hem kurumsal tarihimize hem sendikal tarihe kaydedilmiştir. 

Geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçişi kazanımımızı, kadrolu istihdam teklifimize ve hedefimize dair olumlu ve nihai sonuca yaklaştıran bir adım olarak görüyoruz. Bu vesileyle, kamu hizmetlerini gören fakat kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirilmeyen herkes için kadrolu istihdam gerçekleşmeden bu alandaki mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi de bir kez daha tekrar ediyoruz. 

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı açıklamada yer verdiği kamudaki taşeron işçilerin kamu işçisi ve kadrolu işçi statüsüne geçirilmesine yönelik düzenlemeyi de, çağdaş kölelik olarak tanımladığımız taşeron işçiliğin kamuda son bulması ve taşeron işçilerin saygın iş ve insan onuruna uygun ücret noktasında hak ettikleri konuma kavuşması noktasında önemli ve değerli bir sonuç olarak görüyoruz. Türkiye’nin, çalışma hayatının, kamu personel sisteminin, istihdam uygulamalarının bütün zeminlerinde saygın iş ve insan onuru ilkeleriyle uyumlu, adalet ve hakkaniyet temelli, kadrolu ve iş güvenceli bir çalışma ve personel mevzuatı üretecek fikri birikime ve ekonomik güce sahip olduğuna dair bakışımızı ve özgüveni de bu gündem üzerinden bir kez daha vurguluyoruz. 

Kamu personel sisteminin bütünüyle kadrolu ve iş güvenceli bir düzene, mevzuat hükümlerine ve personel sistemine sahip olması noktasında önemli bir eşik oluşturacak 4/C’li personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi kazanımını elde etmemizde; Memur-Sen’in teşkilat öncülerine, mücadelemize katkı ve katılım sağlayan üyelerimize, 4/C kapsamında görev yapan bütün kamu görevlilerine, sürecin sonuca evrilmesi çabalarımıza destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU’na, çözüm arayışlarımızın karşılık bulmasında emek kesimine zaman ayıran Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’a, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümündeki kararlılığını ve öncülüğünü  çalışma hayatının sorunlarının çözümü, kamu görevlileri dahil emek kesiminin beklentilerinin karşılanması kulvarında da gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a büyük Memur-Sen ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo