Engelleri Birlikte Aşalım
02 Aralık 2017, Cumartesi

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sahip oldukları doğal engellerle mücadele etmeyi başarmış engelliler, halen siyasal, ekonomik ve sosyal hayatın eşit bireyleri olma mücadelesi için diğerlerinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Sosyal imkanlara erişim onlar için daha yorucudur.

Yapılan araştırmalar engelli nüfusun, halkın engelliye bakışından, medyada engellilerin muhtaç insanlar olarak yansıtılmasından rahatsız olduklarını, engellilere karşı toplumsal ilginin samimiyetine güven duymadıklarını ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra engelli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleşme sürecini; yoksulluk, eğitimsizlik, fiziksel şartların olumsuzluğu, özel hayata ilişkin sorunlar, işsizlik gibi nedenler geciktirmektedir. Özellikle toplumsal hayata katılımın en önemli göstergesi ve temel bir insan hakkı olan çalışma hakkı, engelli vatandaşlarımız açısından halen temel bir sorun olarak varlığını sürdürmekte, hatta diğer sorunlara da temel teşkil etmektedir.

Toplumsal duyarlılığı geliştirmenin yasalarla mümkün olmadığı bilinmelidir. Devletin yasa çıkartmanın ötesine de geçerek, engellilerin sosyal hayata katılımını en kolay biçimde sağlayacak tedbirleri alması ve denetim altında tutması gerekmektedir.

Engellilerimize her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, sosyal hayata etkin şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli çalışanlarımızın özlük hakları genişletilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.

Bu düşüncelerle Sağlık-Sen olarak engelli vatandaşlarımızın, toplumsal hayatın üretken ve katılımcı bireyleri olarak yaşamlarını sürdürmelerinin en büyük dileğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yaşanan sorunların çözümü ve toplumsal duyarlılığın artırılması noktasında devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye, engeli bulunan bireylere yönelik özellikle son süreçte gerek mevzuat gerekse uygulama boyutuyla hayata geçirdiği değişim ve gelişimlerle bütün bunların çok ötesinde ve ilerisinde bir noktadadır.

Maalesef engelliler olarak iş hayatı dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda farklı zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız.

Örneğin; Yardımcı hizmetler sınıfına atanan engelli memurlardan amirlerince doğal olarak bir iş gücü beklenmektedir. Ancak engellinin yapıp yapamayacağı işler konusunda mevzuatta bir tanım bulunmadığından bu beklenti tamamen amirlerin insiyatifine bırakılmış durumdadır bunun sonucunda verilen görevi tam olarak yerine getiremeyen engelli çalışan üzüntü duymakta hem de çalıştıkları kurumun işleri aksamaktadır.

Bu yüzden hem çalıştıkları kurumun işleri aksamakta hemde engelli çalışanlar işini tam anlamıyla yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar.

Sendikamız engelliler komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz.

Sağlık-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır.

Sosyal yaşam açısından ise erişilebilirlik kavramına öncelikle dikkat çekiyoruz.

Engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız kişiler olarak katılımı, erişilebilirliğin tam anlamıyla düzenlenmesiyle mümkündür.

Erişilebilirlik ortamı sağlanabildiği takdirde, hayatın her alanında engellilik engel olmaktan çıkar, engelli bireylerin hayat kalitesi ciddi anlamda yükselir.

5378 Sayılı Kanun ile engellilerin “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış, umuma açık hizmet veren her türlü yapılara engellilerin daha kolay ulaşabilmesi için mimaride erişilebilirlik zorunlu hale getirilmiştir.

Son olarak ekonomik sorunlardan birisine değinecek olursak engelli maaşları konusunu ele alabiliriz

Çalışma hayatında yer almayan engelli vatandaşlarımız devletimizin ödediği engelli maaşlarının ailede kişi başına düşen gelirin hesaplanmasıyla bağlanması, bu sınırın da düşük tutulması sonucu, engelli aylıklarını alamamakta ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Dileğimiz çalışmayan her engellinin ekonomik standardının yükselmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ödenen engelli maaşlarının uygun standartlara ulaştırılarak çalışamayan engelliler arasındaki eşitsizliğe son verilmesidir.

Sağlık-Sen olarak engelli vatandaşlarımızın gününü kutlar, sorunlarının en aza indirgendiği güzel bir yaşam dileriz.

MEMUR-SEN VE SAĞLIK-SEN OLARAK ENGELLİ ÇALIŞANLARIMIZ ADINA TALEPLERİMİZ ŞU ŞEKİLDEDİR:

1-Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalıdır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı en son almakta olduğu maaşın %85 inden az olmaması, 

2-Ortaöğretim (Lise) ve Yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya Memur kadrolarına atanması,

3-Engelli Kamu görevlilerinin bulundukları ya da tercih edecekleri yere atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemelerinde oluşturulan komisyonlarda yetkili sendika tarafından temsilin sağlanması,

4-Engelli Kamu çalışanlarına, kurumlarda en az % 3 yönetici kotasının açılması,

5-Tüm Engel türlerinin güvenli ve bağımsız yaşam becerilerini artıracak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde teknolojik yardımcı araç-gereç ve materyallerin yurt dışından temin edildiği için maliyeti fazla olmaktadır. Engelliler bu araç gereçlere ulaşmakta almakta güçlük çekmektedirler Maliyetlerin düşürülmesi adına bu araç gereçlerin ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesi için ARGE ve İnovasyon birimlerini destekleyerek bu konuda çalışmalar yapılması,  Ayrıca üretim yapacak işletmelere teşvik verilmesi,

6- Engel durumu dikkate alınarak, Engellilere girecekleri sınavlarda ek süre verilmesi, özellikle E KPSS kılavuzunun detaylandırılarak engellinin engeli gözetilerek engelliler arasında eşit şartlarda sınava oturmalarının sağlanması,

7- E KPSS de istenilen özellikler ve nitelik kodları yanında engelli bireylerin sağlık durumuna göre kodlar belirlenerek kılavuza ayrıca eklenmesinin sağlanması,

8-Engelliler engeline uygun meslekte ve yapabileceği işte çalıştırılması, istihdam edilmesi hususunda engel grupları adı altında bir çalışmanın yapılması,

9-Engelli Kamu personeli, geçirmiş olduğu ya da yaşamış olduğu kaza ve sağlık sorunu vb durumdan dolayı işe gelemeyecek durumda olup evinde hizmet verebilecek durumdaki Engelli çalışana gerekli kolaylıkların sağlanması,

10-Kamu ile çalışan özel şirketlerin istenen oranda Engelli istihdamını yapması adına K.İ.K. e bir bölüm eklenerek ihaleye girecek bir şirketin engelli çalıştırması ve bunu belgelemesi durumunda ihaleye girebilmesi sağlanmalıdır.

11-Özel sektörde, engelli bir bireyin işe alım sürecinde, ilgili firmanın engelli elemanı açığı olduğunda alım şartlarını taşıdığı sırf çağırdık form doldurttuk demek için Engelli İnsanların mağdur edilmesine karşın Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması adına iş yeri ilgilisi engelliye giderek şartları tutuyorsa alım işleminin sağlanması,

12-Toplumda hala Engelliye acıyarak bakma, ön planda görünmesini istememe, sorumluluk vermeme gibi bakış açılarının değişmesi için anaokullarından başlayarak eğitim öğretim müfredatına bir ders konularak engellinin yaşamımızdaki yerlerinin anlatılması, öğretilmesi hususlarında,

13-Engellilerin almış olduğu Raporlarda Geçerlilik Tarihi kısmında: Sürekli ibaresi olmasına rağmen tekrar tekrar rapor almaları istenilmektedir Raporunda Sürekli ibaresi olanlardan tekrar rapor istenilmemesi için düzenleme yapılması hususunda,

14-TOKİ tarafından Şehit yakınları ve Gazilere sağlanan faizsiz konut kredisi imkanının Engelli Kamu Personeline de sağlanması,

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo